Wysyłka

 

Regulamin

 

I. Postanowienia Ogólne

1. Regulamin zawiera warunki korzystania ze sklepu internetowego Nitcom, w tym przede wszystkim zasady składania zamówień na artykuły dostępne w ofercie sklepu, dostarczania zamówionych towarów Klientowi, dokonywania płatności przez Klienta, prawa Klienta i sklepu Nitcom do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. W celu korzystania z usług dostępnych w sklepie internetowym Nitcom niezbędne jest posiadanie systemu komputerowego umożliwiającego korzystanie z zasobów Internetu, poczty elektronicznej oraz posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox). W celu prawidłowego wyświetlania stron, zaleca się włączenie obsługi plików „cookies”. Sklep internetowy Nitcom nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu online spowodowane siłami wyższymi, bezprawnym działaniem stron trzecich lub niekompatybilnością infrastruktury systemowej Klienta z wymaganiami technicznymi sklepu internetowego Nitcom.

3. Zabronione jest umieszczanie przez klienta na stronach internetowych sklepu Nitcom jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.

Zabronione jest również wykorzystywanie sklepu internetowego Nitcom do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, w tym przede wszystkim prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

II. Warunki dokonywania zamówień i ceny.

1. Klient ma prawo do zakupu towarów będących w asortymencie sklepu internetowego Nitcom po uprzedniej rejestracji lub bez rejestracji. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji, złożenie zamówienia następuje po zalogowaniu się na stronie Sklepu, dodaniu towarów do koszyka i potwierdzeniu złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodanie towarów do koszyka, podanie wszystkich wymaganych informacji, koniecznych do wysyłki zamówienia oraz podjęcie innych czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, aż do momentu potwierdzenia złożenia zamówienia.

2. Potwierdzenie złożenia zamówienia przez Klienta oznacza zawarcie umowy kupna / sprzedaży zamówionego produktu i równoznaczne jest z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania. W przypadku złamania przez Klienta któregokolwiek z przedstawionych w regulaminie postanowień, złożone zamówienie zostanie anulowane.

3. Wszelkie dane dotyczące towarów, zamieszczone na stronach sklepu internetowego Nitcom, w tym katalogi, foldery, broszury i inne materiały informacyjne lub reklamowe, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do rozpoczęcia negocjacji.

4. Składanie zamówień możliwe jest przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

5. Sklep internetowy Nitcom zastrzega sobie prawo do zmian sposobów dostawy oraz form płatności w odniesieniu do danych produktów, kategorii produktowych lub ilości zamawianych produktów.

6. Sklep internetowy Nitcom zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych zamówień drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku, gdy niemożliwe będzie skontaktowanie się z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia, zostanie ono automatycznie anulowane.

7. Ceny wszystkich towarów podane na stronach sklepu internetowego Nitcom wyrażone są w walucie PLN (Polski Złoty), zawierają VAT i nie obejmują kosztów dostawy towarów.

8. Sklep internetowy Nitcom zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany cen produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

III. Realizacja zamówienia

1. Po otrzymaniu przez sklep internetowy Nitcom potwierdzenia złożenia zamówienia przez Klienta, rozpoczyna się proces jego realizacji.

2. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16: 00, w weekendy oraz w dni wolne od pracy będą realizowane nie wcześniej niż w następnym dniu roboczym. Przesyłki do Klientów wysyłane są w dni powszednie do godziny 16:00.

3. Orientacyjny termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych i jest zależny między innymi od:

-Wybranego przez Klienta sposobu płatności – w przypadku wyboru opcji „przedpłaty” realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku bankowym sklepu internetowego Nitcom wpłaty za towar oraz za dostawę;

-Dostępności towarów.

W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców sklepu internetowego Nitcom nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Klient zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji drogą mailową lub telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, sklep internetowy Nitcom może zaproponować Klientowi:

-Anulowanie całości zamówienia;

-Anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

W przypadku, gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie sklepu internetowego Nitcom) do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia złożenia zamówienia, może ono zostać anulowane w całości.

5. Wraz z towarem wydawany jest rachunek i / lub faktura VAT (na życzenie kupującego). W przypadku braku otrzymania któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu dosłania go w ustalonym z Klientem terminie.

6. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

IV. Zasady i sposoby płatności

1. Metody płatności dostępne w sklepie internetowym Nitcom to: przelew bankowy, PayU, PayPal lub za pobraniem (gotówka przy odbiorze).

2. Klient ma obowiązek dokonania płatności w wybranej wcześniej przez siebie formie do 5 dni roboczych (nie dotyczy opcji 'za pobraniem').

3. W przypadku braku otrzymania zapłaty zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

4. Dane bankowe:

Nazwa Banku: mBank S.A.

Numer konta: 40 1140 2004 0000 3502 7506 5111

Odbiorca: NITCOM

V. Sposoby dostawy towarów

1. Po zaksięgowaniu zapłaty na towar, następuje proces wysyłki. W przypadku wybrania opcji zapłaty 'za pobraniem', proces wysyłki rozpoczyna się w chwili potwierdzenia przez kupującego złożonego zamówienia.

2. Formy i ceny dostawy:

·Poczta Polska - od 5,5zł do 18zł (w zależności od rodzaju i wagi przesyłki)

·Przesyłka kurierska DHL - 17zł (pobraniowa 22zł)

·Paczkomaty InPost - od 8zł do 9 zł ( w zależności od wielkości przesyłki)

VI. REKLAMACJE, GWARANCJE, ZWROTY - od dnia 25 grudnia 2014 roku

1. W chwili odbioru zamówionego towaru Klient zobowiązany jest do sprawdzenia zawartości i stanu opakowania przesyłki w obecności pracownika wydającego towar lub doręczyciela. Jeżeli opakowanie nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, lub towar ten jest inny niż zamówiony lub jest uszkodzony, Klient ma możliwość odmówienia odbioru towaru, po czym powinien niezwłocznie powiadomić sklep Nitcom, kontaktując się telefonicznie lub/i e-mailowo.

2. W celu złożenia reklamacji dotyczących uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, należy sporządzić pisemny protokół uszkodzenia / rozbieżności zawartości przesyłki w obecności doręczyciela. Dokument ten powinien być także przez niego podpisany.

3. W przypadku, gdy zakupiony produkt posiada wady techniczne, należy niezwłocznie produkt ten odesłać, dołączając opis uszkodzeń i dowód zakupu.

4. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od daty zawarcia umowy. Wystarczające jest sporządzenie oświadczenia i wysłanie go przed upływem wyznaczonego terminu. W przypadku, gdy Klient otrzymał już towar, powinien go zwrócić w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania. Formularz odstąpienia od umowy

5. Zwrot towaru dopuszczalny jest jedynie w przypadku, gdy nie posiada on żadnych śladów użytkowania. Powinien on być zapakowany w odpowiedni sposób, tak, aby nie był narażony na uszkodzenia podczas transportu. W miarę możliwości towar powinien znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Klient zobowiązany jest do zwrócenia wraz z towarem kompletnego wyposażenia, akcesorii oraz dokumentów wydanych przy jego sprzedaży (dowód zakupu, ewentualne instrukcje, gwarancje, metki i inne).

6. Koszt opakowania i wysyłki zwracanego produktu pokrywa Klient.

7. UWAGA! Kwota zwrotu będzie równa cenie zakupu towaru wraz z kosztami przesłania rzeczy i ewentualnych prowizji za transakcję. Proszę pamiętać jednak, że zwracamy wyłącznie koszty dostawy w wysokości najtańszego sposobu dostawy produktu oferowanej na dzień złożenia zamówienia. Jeżeli klient wybrał droższy sposób dostawy towaru niż ten oferowany przez nas to i tak zwracamy koszty do wysokości najtańszego sposobu dostawy znajdującego się w ofercie NITCOM.

VII. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Klienta, podawane przy rejestracji przetwarzane będą wyłącznie w celu wystawiania dokumentów sprzedaży oraz prawidłowego dostarczenia zamówionych towarów, a także w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te traktowane są, jako poufne i w związku z tym nie będą ujawniane osobom trzecim.

2. Sklep Nitcom zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od momentu ich zaakceptowania podczas składania zamówienia. Nie mają one zastosowania do zamówień złożonych przed takimi zmianami; zamówienie jest wówczas realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

3. Sklep Nitcom nie ponosi odpowiedzialności za transakcje, które dokonane będą przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku utraty lub ujawnienia przez Klienta loginu lub hasła do takiego konta.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Social media:
Sklep jest w trybie podglądu
{nocache:ad37a6a492d579f81853a9ecc99de184#0}
Sklep internetowy Shoper.pl